Harmonogram práce OO a ZO
Sem vložte podnadpis

Harmonogram práce OO a ZO v průběhu roku:


PLÁN PRÁCE OKRESNÍHO VÝBORU ČSV BRNO - VENKOV NA ROK 2019

Schůze okresního výboru ČSV Brno - venkov se budou konat v termínech dle rozpisu

vždy v úterý v 16,30 ve včelařském středisku v Rosicích.

Termíny akcí OV:

6. února v 16,30 hod. zasedání OV středisko Rosice

?? února ve 13,00 hod. Seminář ke krajským dotacím, přednáška - JM KÚ

3. dubna v 16,30 zasedání OV středisko Rosice

4. června v 16,30 zasedání OV středisko Rosice

5. listopadu v 16,30 zasedání OV středisko Rosice

26. listopadu v 16,30 OV středisko Rosice porada s předsedy a funkcionáři ZO.

Objednávky a výdej léčiv

Vzhledem k opakujícím se problémům s termíny dodávek z VÚVČ žádáme všechny ZO, aby provedly objednávky léčiv pro rok 2017:


Pro jarní ošetření - varidol, pásky, do 15. 2. 2018
Pro letní ošetření - formidol, gabon do 1. 4. 2018
Pro podzimní oš. - varidol, pásky, M1 do 15. 6. 2018

Další termíny:

- do 5. května - ZO pošlou OV podepsané seznamy včelařů, kteří prováděli aerosolové ošetření koncem roku 2018;

- 26. listopadu - ZO odevzdají OV na poradě vyplněné statistické výkazy a vyúčtování dotací (není třeba posílat jednotlivě předem)

- veškeré požadavky ZO na projednání v OV (návrhy odměn, finanční výpomoci atd) musí být podány nejpozději týden před termínem nejbližší schůze OV


 • do 10.1. Odeslat protokol o podzimním ošetření (kopie, elektronicky) SVS 
  do 15.2. Odeslat vzorky zimní měli k rozboru na varroázu
  do 15.3. Zaslat souhrnný požadavek na léčivo pro jarní doléčení VúVč na OO ČSV Brno-venkov

  do 31.3. OV ČSV - Uveřejnit výsledky vyšetření zimní měli
  do 31.3. Uspořádat výroční schůzi ZO
  do 31.3. V případě nařízení jarního přeléčení distribuovat M1 ZO, doléčení zajistí včelař  
 •  do 30.4. Odevzdat podepsaný protokol o nařízeném jarním léčení SVS Jm kraje
 • do 5.6. Odeslat podepsaný seznam včelařů včetně počtů včelstev, kteří v loňském roce aplikovali aerosol OV ČSV 
 •  do 1.7.  Převzít léčivo pro organizaci pro případné letní ošetření
 • Výdej léčiva pro podletní ošetření (Gabon, Formidol) včelař
  do 30.9. Vybrat žádosti o dotace 1.D, zpracovat dotace 1.D
  - sumární žádost o poskytnutí dotace
  - jmenný seznam včelařů žádajících o dotaci
  Připravit statistický výkaz o včelařství
  - 2 x výkaz o včelařství
  - 2 x příloha výkazu o včelařství

  Převzít léčivo pro organizaci
  Výdej léčiva pro podzimní ošetření (Varidol, Formidol, M1) 
  do 30.11.do 30.11. Uspořádat členskou schůzi
  Vyplacení dotací členům - vyúčtovat dotace
  - 1 x Sumární žádost o poskytnutí dotace, podepsaný originál seznamu včelařů,
  jimž byla vyplacena dotace
  Vyúčtovat členské příspěvky- seznam členů s počty včelstev, na které je
  zaplacen členský příspěvek
  - předpis členských příspěvků
  - vyřazení členů z evidence a odběru časopisu
  - zařazení nových členů do evidence a k odběru časopisu včelař

  Prosinec: do 31.12. Zaplatit členské příspěvky pro RV a OV ČSV ČSV z.s.