Zajímavé odkazy
Sem vložte podnadpis


Formuláře, legislativa a důležité informace

Směrnice ČSV č. 7/2016 - Organizační zabezpečení vzdělávací činnosti https://www.vcelarstvi.cz/formulare1.html

Českomoravská společnost chovatelů  

https://www.cmsch.cz/vcely/
Přihláška za člena českého svazu včelařů 

https://www.vcelarstvi.cz/files/formulare_2016/clenska-prihlaska-14-02-24-01.pdf

Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2016 

https://www.vcelarstvi.cz/clanky-metodika-svs-2016.html

Registrované materiály na tlumení varroázy:

https://www.beedol.cz/nase_produkty/leky/