Aktuality
Aktuality 2018

Výsadba v VS Rosice

V areálu VS Rosice byla provedena výsadba včelařsky významných stromů a keřů a to se souhlasem vedení ČSV. Výsadba financována z dotace Jihomoravského krajského úřadu. Prostor pro výsadbu fyzicky připravil Mgr. Josef Benda. Výsadba byla ukončena do konce roku 2018.

MOR VČELÍHO PLODU 

Aktuálně je na území JmK vyhlášeno už 6 ochranných pásem,

SVS/2019/050816-B (platnost: 23.4.2019 - 15.5.2020)

SVS/2019/042692-B (platnost: 5.4.2019 - 15.5.2020)

SVS/2019/038696-B (platnost: 1.4.2019 - 1.5.2020)

SVS/2018/062867-B (platnost: 24.5.2018 - 1.7.2019)

SVS/2018/065894-B (platnost: 31.5.2018 - 1.7.2019)

SVS/2018/104590-B (platnost: 5.9.2018 - 20.9.2019)