Aktuality
Aktuality 2018


Stručná informace ze zasedání Republikového výboru ČSV v Nasavrkách v sobotu 25. srpna 2019

Zápis ze zasedání RV OO Brno - venkov nemá zatím k dispozici. Tento materiál vypracoval Ing. Petr Nasadil z OO Brno-město za OO Brno-venkov upravil Pavel Řehořka. 

Zvýšení členského příspěvku od roku 2020 RV schválil zvýšení ČP od příštího roku ze stávajících 200 na 300 kč/rok. Hlasy zaznívající z řad moravských včelařů, tak nebyly bohužel vyslyšeny. Vedení Svazu nepředložilo včelařům žádné zdůvodnění pro tento krok. Pouze členům RV bylo zdůvodnění rostoucích nákladů předloženo, ale bez možnosti seznámit se s ním před samotným jednáním. I tyto okolnosti pak zřejmě vedly k tomu, že řada zástupců zvedla ruku pro zvýšení, bez možnosti konzultovat svůj postoj s členskou základnou...Zástupce naší OO v RV Mgr. Josef Benda hlasoval proti návrhu. OO Brno - venkov nesouhlasil se zvýšením ČP a ke zvýšení se negativně vyjádřil dvěma dopisy adresovanými PRV a RV. 

AKTIV včelařů 2019/2020 ČSV změnil přístup k organizování včelařských aktivů. Nově spadá tato činnost do kompetence OO, která může dle uvážení Aktiv zástupců ZO svolat s tím, že se ale bude jednat o "běžnou schůzi" bez proplácení cestovních nákladů. Pokud bude akce svolána a organizačně zajištěna, přijedou zástupci z ústředí ČSV podat včelařům aktuální informace. Jedná se o úsporné opatření, které je takto přijato bez ohledu na zvýšený ČP.
Rozdělení administrace dotace 1.D RV schválil rozdělení prostředků určených pro administraci dotace 1.D jednotlivým ZO a OO ve stejné výši, jako v předchozím roce. 5% částky na administraci dotace 1.D bylo rozděleno v poměru
  • 40% na administrativní zajištění dotace
  • 30,5% pro okresní organizace
  • 29,5% pro základní organizace
OO Brno-venkov podporuje jinou formu rozdělení, a především navýšení prostředků pro ZO. Z pohledu celého Svazu však nemají ZO o zvýšení prostředků zájem, dle vyjádření některých zástupců RV pak ZO "peníze nepotřebují". RV proto většinou hlasů podpořil stávající model rozdělení

Projednání smíru s firmou ProVčely.cz, s. r. o. RV zamítnul jednání o smíru s firmou ProVčely.cz, která se cítí poškozena negativní recenzí úlu v časopise Včelařství a požaduje po Svazu náhradu ušlého zisku ve výši několika milionů korun za zmařenou obchodní příležitost. Byla již podána žaloba na Svaz v tomto smyslu. O její oprávněnosti rozhodne soud. 

Revize Stanov V duchu informace v časopise Včelařství probíhá revize stávajících stanov. Předloženy budou celkové organizační změny. Zatím ještě není k dispozici pracovní verze návrhu. Případné náměty a připomínky je možné adresovat buď přímo legislativní komisi, nebo prostřednictvím naší OO.

Výsadba v VS Rosice

V areálu VS Rosice byla provedena výsadba včelařsky významných stromů a keřů a to se souhlasem vedení ČSV. Výsadba financována z dotace Jihomoravského krajského úřadu. Prostor pro výsadbu fyzicky připravil Mgr. Josef Benda. Výsadba byla ukončena do konce roku 2018.V roce 2019 probíhá údržba a vylepšení této výsadby.

Vzdělávání v roce 2019/20 - viz. vzdělávání