Aktuality
Aktuality 2018

Výsadba v VS Rosice

V areálu VS Rosice byla provedena výsadba včelařsky významných stromů a keřů a to se souhlasem vedení ČSV. Výsadba financována z dotace Jihomoravského krajského úřadu. Prostor pro výsadbu fyzicky připravil Mgr. Josef Benda. Výsadba byla ukončena do konce roku 2018.

Včelařský seminář

Zveme vás na seminář určený pro včelaře

z Jihomoravského kraje

Termín: pátek 8.2.2019, 13:00 - 16:30h

Místo konání: Brno, Cejl č. 73, míst. Č. 117 - aula

(budova krajského úřadu - školící centrum)

Program:

  • Aktuální informace z oblasti jihomoravského včelařství - předseda KKV ČSV JMK ing. Josef Hanuška
  • Kvalita vosku - přednášející ing. Oldřich Veverka, VÚV Dol - prac. Kývalka
  • Informace pro žadatele o dotace z rozpočtu kraje - dotační program Podpora včelařství v JMK pro rok 2019 - přednášející RNDr. Iveta Macurová, vedoucí oddělení rozvoje venkova a zemědělství, odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad Jihomoravského kraje