Vzdělávání

Vzdělávání pro začínající a mírně pokročilé včelaře

Program vzdělávání začínajících včelařů

Rosice, Zbýšovská 1029

Program školení šk.r. 2023-2024

Začátek přednášek 9,00 a odpoledních v 13,00.

PŘEDNÁŠKY A KURZY PRO ZAČÍNAJÍCÍ VČELAŘE

Vážení přátelé, na základě předcházejících zkušeností naše Okresní organizace Brno-venkov připravila další ročník vzdělávání pro začínající a mírně pokročilé včelaře, případně ty, kteří se na chov včel chystají. Program je rozprostřen do celého včelařského roku, se záměrem co nejvíce se přiblížit reálným podmínkám, které by účastníkům měli pomoct k úspěšnému chovu. Cílem je připravit chovatele nejen teoreticky, ale i prakticky. Vzdělávání bude probíhat vždy v sobotu jedenkrát za měsíc (v době od 9,00 do 16,00, polední přestávka 12,00-13,00 hod.) na Včelařském středisku v Rosicích, Zbýšovská 1029, které disponuje nejen vhodnými prostory, včelařským vybavením, prezentační technikou, ale i školní včelnicí dvou typů úlových sestav. Účastníků vzdělávacího programu bude přístupná knihovna. Vzdělávání účastníků programu povedou zkušení odborníci Ing. Badová, Mgr. Solčanský, Ing. Texl, Ing. Veverka a další certifikovaní učitelé. Přihlásit se můžete i na jednotlivé přednášky mailem min. 5 dnů před školením na adrese112pafka@gmail.com . Další informace průběžně sledujete webu OO BO https://oo-csv-brno-venkov95.webnode.cz/vzdelavani/

Plán na nadcházející školní rok je připraven jak organizačně, tak i technicky. Zaměření jednotlivých řednášek je plánováno v níže uvedeném rozsahu a to v níže uvedených termínech:

PROGRAM NA ŠK. ROK 2023-4

PRVNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ DEN PROBĚHNE 16.září 2023

TERMÍNY A PROGRAM JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH DNŮ:

16.září 2023 Úvod do problematiky úspěšného chovu včel, vývoj včelařství, základy zootechniky včelstev, základní vybavení, úlové systémy a jejich přednosti. Správné používání ochranných pomůcek, včelařského vybavení a nářadí, jejich ošetřování a údržba. Praktická část se zaměří na přípravu včelstev na zimu. Úpravu úlového prostoru, různé způsoby doplňování zásob, kontroly včelstev.

21.října 2023 Výběr stanoviště, vhodné vybavení s ohledem na úspěšný chov. Stavba včelnice a včelínu se zaměřením na platnou legislativu, dostupná podpora začínajících včelařů. Praktická část se bude týkat kontroly stavu včelstev, ochrana před loupežením, léčení včelstev, likvidace roztočů.

 2.prosince 2023 Přednáška a praktické předvedení vaření medoviny rozdělené z technologických důvodů na dvě části. A to ráno vlastní příprava a vaření. Odpoledne pak dochucování a příprava na kvasný proces. Mezi tím čeká účastníky důležité téma z oblasti včelích produktů a to vznik, získávání, zpracování a využití včelího vosku. Opět spojené s praktickými ukázkami.

9.prosince 2023 Přednáška bude zaměřena na důležitou oblast, a to biologii včely medonosné. Podrobně budou vysvětleny funkce orgánů a jejich odlišnosti u matky, trubce a zejména včely dělnice. Praktická část bude spojena s využitím mikroskopu pro ukázky ústrojí včely a využití tohoto přístroje k vyšetření některých nemocí včel. Pomocí dostupné techniky, mikroskopu, budou účastníci seznámeni s anatomií včely medonosné.

20.ledna 2024 Zootechnika včelstev pro jejich úspěšný chov. Další částí školení bude chov včelstev v různých úlových sestavách, výhody a nevýhody, volba stanoviště, optimální podmínky pro rozvoj včelstev, efektivní obsluha včelstev. Účastníci budou seznámení s některými racionalizačními opatřeními a pomůckami při obsluze většího počtu včelstev.

17. února 2024 Preventivní opatření při předcházení onemocnění včelstev. Nejčastější nemoci včelstev a matek, jejich diagnostika a způsoby zdolávání těchto onemocnění. Součástí školení budou praktické ukázky použití dezinfekčních prostředků a způsobů ošetřování pomůcek, úlových sestav a dalšího vybavení. Použitelná léčiva, jejich správná aplikace, mor včelího plodu - prevence a příslušná legislativa.

23.března 2024 Základy včelí pastvy, včelařsky významné rostliny, jejich pěstování. Součástí školení budou další včelí produkty, med, propolis, mateří kašička a včelí jed. Jejich získávání, správné skladování, použití a význam těchto produktů pro zdraví člověka. Platné právní normy při ošetřování porostů, práva a povinnosti včelařů.

21.dubna 2024 Rozvoj včelstev s ohledem na stav a rozvoj přírody. Kontrola včelstev po zimním období, čtení úlových podložek, příprava včelstev na blížící se snůšky. Případná nápravná řešení přezimovaných včelstev a léčení.

18.května 2024 Vedení včelstev v období jara. Základy chovu matek, jednoduché chovatelské metody, vlastní chov matek, značení matek, výměna matek, tvorba oddělků.

22.června 2024 Základy ekologického ošetřování včelstev, ověřování úrovně získaných znalostí a praktických zkušeností. Získávání medu, odvalování a odběr medných plástů, správné použití základního vybavení pro získávání medu, čistění a uskladnění medu.

Probíraná teorie bude tvořit významnou část programu, ale jeho neméně důležitou částí je získání potřebné praxe na školních včelstvech, pod vedením učitelů včelařství. Přímo u úlů bude možné si vyzkoušet některé práce a s lektory probrat případné nejasnosti. Schválené školné Programovou radou ČSV pro VS Rosice za jeden den vzdělávání je 200,-Kč. Účastníci s registračním číslem chovatele ve věku do 15-ti roků mají účast zdarma.

Sledujte prosím informace na tomto webu. V průběhu šk. roku může dojít k drobným úpravám programu, případně úpravě termínu a místa konání !I


© 2016  OO ČSV Brno-venkov
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky