Vzdělávání
Vzdělávání pro začínající a pokročilejší včelaře

Program vzdělávání začínajících včelařů

 Rosice, Zbýšovská 1029

Program školení šk.r. 2018-9

Začátek přednášek 9,00-kurzů ve 13,00.

PŘEDNÁŠKY A KURZY PRO VČELAŘE ZAČÁTEČNÍKY


8.prosince 2018 Přednáška 9,00-12,00 Výběr stanoviště, základní podmínky úspěšného chovu včel Ing. František Texl

Kurz - 13,00-17,00 Úlové systémy, správná volba a využívání Ing. František Texl

19. leden 2019 

Přednáška-Ing Oldřich Veverka Nemoci včel, příčiny a její důsledky. 

Kurz - Ing. Oldřich Veverka Léčení varroázy, co nám mohou ukázat úlové podložky, odběr měli, ošetření měli, vlastní vyšetření na varroázu, odběr vzorků na vyšetření MVP 1

9. únor 2019 

 Přednáška - Ing. Petra Badová  Včelí pastva 

 Kurz - Ing. Pavel Řehořka Včelí vosk, získávání, zpracování, čistění, zpracování vosku na mezistěny, výroba svíček, využití mezistěn. Údržba včelařských zařízení a vybavení. 

 16. březen 2019 

Přednáška - Ing. Oldřich Veverka - Předjaří, vývoj včelstva, nebezpečí pro včelstva, úkoly včelaře, voda a způsoby zásobování, chování včelstva, protivarroázní opatření 

 Kurz - Ing. Oldřich Veverka Jarní práce se včelstvy, ošetřování včelstev, léčebné zásahy, úpravy úlového prostoru a další související práce 

13. duben 2019 

Přednáška - Ing. Josef Janoušek Ošetřování včelstev v průběhu předjaří a jara. Léčení, případné chovné zásahy. Ohrožení včelstev. 

 Kurz - Ing. Oldřich Veverka Úlové záznamy a pomocné informace o včelstvu. Kontrola včelstev prakticky, úpravy sezení, rozšiřování včelstev, příprava včelstev na snůšku. 

 18. květen 2019 

Přednáška - Ing. Oldřich Veverka - Rozmnožování včelstev, chovatelské metody množení, základy zootechniky v daném období, protirojová opatření, rozšiřování včelstev 

  •  Kurz - Ing. Oldřich Veverka - Chov matek prakticky, přidávání matek, tvorba oddělků 

16. červen 2019 NEDĚLE

 9,00 Přednáška - Ing. Petra Badová  - Včelí produkty vosk, propolis, mat.kašička. Med a jeho získávání, skladování. 

13,00 Ing. Oldřich Veverka Kurz - Praktické činnosti spojené odběrem medu 

27. červenec 2019 

S ohledem na změny v systému přednášek, kurzů a seminářů od II. pololetí 2019 musíme plánovanou vzdělávací akci s politováním zrušit.PŘEDNÁŠKY A KURZY PRO MÍRNĚ POKROČILÉ ZAČÍNAJÍCÍ VČELAŘE 

1. prosinec -přednáška 9,00 až 12,00 Fyzioologie a etologie včely medonosné doc. Ing- Antonín Přidal, Phd.

      13,00-17,00 Kurz Apiterapie Ing. Petra Badová

9. březen 2019 

 Přednáška - Ing. Oldřich Veverka 

 Přednáška Předjaří - Hodnocení včelstev stavu včelstev po zimně, práce se včelstvy a jejich ošetřování v předajaří. Zásobování vodou. 

 Kurz - Ing. Petra Badová Kurz Včelí vosk, získávání, zpracování, čistění, zpracování vosku na mezistěny, výroba svíček, využití mezistěn. Údržba včelařských zařízení a vybavení a jejich dezinfekce. 

20.4.2019 

 Přednáška - Bc. Michal Počuch Medovice, její producenti podmínky tvorby 

 Kurz - Ing. Oldřich Veverka Jarní práce se včelstvy, ošetřování včelstev, léčebné zásahy, úpravy úlového prostoru a další související jarní práce 

8. červen 2019 

Přednáška - Ing. Oldřich Veverka Chov matek a jejich šlechtění, rozmnožování včelstev, chovatelské metody množení, základy zootechniky v daném období, protirojová opatření, rozšiřování včelstev 

 Kurz - Ing. Oldřich Veverka Kurz Chov matek prakticky, tvorba oddělků, přidávání matek

 


I