Vzdělávání

Vzdělávání pro začínající a mírně pokročilé včelaře

Program vzdělávání začínajících včelařů

 Rosice, Zbýšovská 1029

Program školení šk.r. 2022-2023

Začátek přednášek 9,00 a v 13,00.

PŘEDNÁŠKY PRO VČELAŘE ZAČÁTEČNÍKY


PŘEDNÁŠKY A KURZY PRO ZAČÍNAJÍCÍ VČELAŘE

Vážení přátelé, na základě předcházejících zkušeností naše Okresní organizace Brno-venkov připravila další ročník vzdělávání pro začínající a mírně pokročilé včelaře. Program je rozprostřen do celého včelařského roku. Cílem je připravit chovatele nejen teoreticky, ale i prakticky. Vzdělávání bude probíhat vždy v sobotu jedenkrát za měsíc (v době od 9,00 do 16,00, přestávka 12,00-13,00 hod.) na Včelařském středisku v Rosicích, Zbýšovská 1029, které disponuje nejen vhodnými prostory, včelařským vybavením, prezentační technikou, ale i školní včelnicí dvou typů úlových sestav. Vzdělávání účastníků programu povedou zkušení odborníci Ing. Badová, Mgr. Solčanský, Ing. Texl, Ing. Veverka a další certifikovaní učitelé. Přihlásit se můžete i na jednotlivé přednášky mailem min. 5 dnů před školením na adrese 112pafka@gmail.com. Další informace průběžně sledujete webu OO BO  https://oo-csv-brno-venkov95.webnode.cz/vzdelavani/

Plán na nadcházející školní rok je připraven jak organizačně, tak i technicky. Zaměření jednotlivých přednášek je plánováno v níže uvedeném rozsahu a to v termínech:

PROGRAM NA ŠK. ROK 2022-3.

PRVNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ DEN PROBĚHNE 15.ŘÍJNA 2022. 

TERMÍNY A PROGRAM JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH DNŮ:

15.října 2022 Úvod do problematiky úspěšného chovu včel, vývoj včelařství, základy zootechniky včelstev, základní vybavení, úlové systémy a jejich přednosti. Správné používání ochranných pomůcek, včelařského vybavení a nářadí, jejich ošetřování a údržba. Stavba včelnice a včelínu se zaměřením na platnou legislativu, Veterinární zákon a z toho vyplývající zákonné povinnosti včelaře. Rovněž platné vyhlášky související s chovem včel, dostupná podpora začínajících včelařů.

12.listopadu 2022 Přednáška bude zaměřena na důležitou oblast, a to biologii včely medonosné. Podrobně budou vysvětleny funkce orgánů a jejich odlišnosti u matky, trubce a zejména včely dělnice. Praktická část bude spojena s využitím mikroskopu pro ukázky ústrojí včely a využití tohoto přístroje k vyšetření některých nemocí včel.Pomocí dostupné techniky budou účastníci seznámeni s anatomií včely medonosné.

26.listopadu 2022 Přednáška a praktické předvedení vaření medoviny rozdělené z technologických důvodů na dvě části. A to ráno vlastní příprava a vaření. Odpoledne pak dochucování a příprava na kvasný proces. Mezi tím čeká účastníky důležité téma z oblasti včelích produktů a to vznik, získávání, zpracování a využití včelího vosku. Opět spojené s praktickými ukázkami.

21.ledna 2023 Zootechnika včelstev pro jejich úspěšný chov. Další částí školení bude chov včelstev v různých úlových sestavách, výhody a nevýhody, volba stanoviště, optimální podmínky pro rozvoj včelstev, efektivní obsluha včelstev. Účastníci budou seznámení s některými racionalizačními opatřeními a pomůckami při obsluze většího počtu včelstev.

18. února 2023 Preventivní opatření při předcházení onemocnění včelstev. Nejčastější nemoci včelstev a matek, jejich diagnostika a způsoby zdolávání těchto onemocnění. Součástí školení budou praktické ukázky použití dezinfekčních prostředků a způsobů ošetřování pomůcek, úlových sestav a dalšího vybavení. Použitelná léčiva, jejich správná aplikace, mor včelího plodu - prevence a příslušná legislativa.

18.března 2023 Základy včelí pastvy, včelařsky významné rostliny, jejich pěstování. Součástí školení budou další včelí produkty, med, propolis, mateří kašička a včelí jed. Jejich získávání, správné skladování, použití a význam těchto produktů pro zdraví člověka. Platné právní normy při ošetřování porostů, práva a povinnosti včelařů.

22.dubna 2023 ( ZMĚNA TERMÍNU !!!!!! )Rozvoj včelstev s ohledem na stav a rozvoj přírody. Kontrola včelstev po zimním období, čtení úlových podložek, příprava včelstev na blížící se snůšky. Případná nápravná řešení přezimovaných včelstev a léčení.

20.května 2023 Vedení včelstev v období jara. Základy chovu matek, jednoduché chovatelské metody, vlastní chov matek, značení matek, výměna matek, tvorba oddělků.

17.června 2023 Základy ekologického ošetřování včelstev, ověřování úrovně získaných znalostí a praktických zkušeností. Získávání medu, odvalování a odběr medných plástů, správné použití základního vybavení pro získávání medu, čistění a uskladnění medu.

Probíraná teorie bude tvořit významnou část programu, ale jeho neméně důležitou částí je získání potřebné praxe na školních včelstvech, pod vedením učitelů včelařství. Přímo u úlů bude možné si vyzkoušet některé práce a s lektory probrat případné nejasnosti. Schválené školné Programovou radou ČSV pro VS Rosice za jeden den vzdělávání je 200,-Kč. Účastníci s registračním číslem chovatele ve věku do 15-ti roků mají účast zdarma.


Sledujte prosím informace na tomto webu.


I


© 2016  OO ČSV Brno-venkov
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky