Vzdělávání

Vzdělávání pro začínající a mírně pokročilé včelaře

Program vzdělávání začínajících včelařů

 Rosice, Zbýšovská 1029

Program školení šk.r. 2019-2021

Začátek přednášek 9,00 a v 13,00.

PŘEDNÁŠKY PRO VČELAŘE ZAČÁTEČNÍKY


PŘEDNÁŠKY A KURZY PRO ZAČÍNAJÍCÍ VČELAŘE

Vážení přátelé, na základě předcházejících zkušeností naše Okresní organizace Brno-venkov připravila další ročník vzdělávání pro začínající a mírně pokročilé včelaře. Program je rozprostřen do celého včelařského roku. Cílem je připravit chovatele nejen teoreticky, ale i prakticky. Vzdělávání bude probíhat vždy v sobotu jedenkrát za měsíc (v době od 9,00 do 16,00, přestávka 12,00-13,00 hod.) na Včelařském středisku v Rosicích, Zbýšovská 1029, které disponuje nejen vhodnými prostory, včelařským vybavením, prezentační technikou, ale i školní včelnicí dvou typů úlových sestav. Vzdělávání účastníků programu povedou zkušení odborníci Ing. Badová, Mgr. Solčanský, Ing. Texl, Ing. Veverka a další certifikovaní učitelé. Přihlásit se můžete i na jednotlivé přednášky mailem min. 5 dnů před školením na adrese pavel.rehorka@iex.cz. Další informace průběžně sledujete webu OO BO  https://oo-csv-brno-venkov95.webnode.cz/vzdelavani/

Plán na nadcházející školní rok je připraven jak organizačně, tak i technicky. Zaměření jednotlivých přednášek je plánováno v níže uvedeném rozsahu a to v termínech:

??????????? Úvod do problematiky chovu včel se zaměřením na platnou legislativu a z toho vyplývající zákonné povinnosti včelaře. Rovněž platné vyhlášky související s chovem včel, vývoj včelařství, dostupná podpora začínajících včelařů. Správné používání ochranných pomůcek, včelařského vybavení a nářadí, jejich ošetřování a údržba.

?????????  Přednášky se budou týkat včelích včelího vosku a medoviny. Budou spojené s praktickými ukázkami. U včelího vosku pak zaměřené na jeho tvorbu, získávání, zpracování i problematiku falšování tohoto produktu. Druhá část výuky se bude zabývat výrobou oblíbené domácí medoviny.

??????????? Vzdělávání v uvedenou sobotu se bude týkat racionalizace v chovu včel a vytváření podmínek pro úspěšný chov včel. Ale také efektivní práce včelaře. Na tomto školení budou probrány osvědčené metody ošetřování včelstev i případné komplikace, které mohou začínající včelaře potkat a negativně ovlivnit péči o včelstva.

?????????První přednáška v roce 2021 bude zaměřena na důležitou oblast, a to biologii včely medonosné. Podrobně budou ozřejmeny funkce orgánů a jejich odlišnosti u matky, trubce, a zejména včely dělnice. Praktická část bude spojena s využitím mikroskopu pro ukázky ústrojí včely a využití tohoto přístroje k vyšetření některých nemocí včel.

?????????? Tuto sobotu se účastníci seznámí s další důležitou oblastí chovu včel. A to nejčastějšími nemocemi včel, jejich rozpoznávání a způsoby léčení. Podstatná část bude věnována tomu, jak nemocem předcházet, tj. prevenci.

??????????? Jaro je spojováno s hodnocení stavu včelstev po uplynulém zimním období. "Čtení úlových podložek", očekávaný vývoj včelstva na základě zjištěných skutečností je důležitá oblast. Na těchto školeních budou probrány případné zásahy včelaře, úpravy úlového prostoru a další jarní práce. Druhá část školení bude věnována včelí pastvě. Účastníci se seznámí se včelařsky významnými zdroji jak nektarodárnými tak pylodárnými, jednak důležitých pro život včel, ale i pro přírodu v našich podmínkách.

??????????? Dubnová školení budou věnována přípravě včelstev na nejdůležitější období včelařského roku, ohrožení včelstev vnějšími vlivy v tomto období. Ale také vedení úlových záznamů, druhy úlových vah a jejich využití. V rámci tohoto vzdělávacího dne budou účastníci seznámeni s problematikou rojení i případnými protirojovými opatřeními.

?????????? Květnové vzdělávací akce budou zaměřeny chovatelsky. A to zejména na základy chovu matek. Vzdělávací akce bude mít teoretickou i praktickou část. V případě vhodných podmínek si účastníci školení vyzkouší některou s fází chovu matek a také tvorbu oddělků.

12.6.2021 Tato vzdělávací akce bude opět věnována včelím produktům a to jak teoreticky tak i prakticky. Obě části se budou týkat medu. Teoretická pak pylu, propolisu, mateří kašičce a včelímu jedu a to získávání i využití.

????????? Poslední vzdělávací akce bude mít opět dvě části. Jedna část bude věnována ekologickému chovu včelstev, druhá pak přípravě včelstev na zimní období, tj. podletí. Zejména vytváření podmínek pro úspěšné přezimování silných včelstev. V předcházejících ročnících si mohli na poslední akci účastníci otestovat získané znalosti. Předpokládáme, že stejný zájem bude i v připravovaném šk. roce. 

Probíraná teorie bude tvořit významnou část programu, ale jeho neméně důležitou částí je získání potřebné praxe na školních včelstvech, pod vedením učitelů včelařství. Přímo u úlů bude možné si vyzkoušet některé práce a s lektory probrat případné nejasnosti. Schválené školné Programovou radou ČSV pro VS Rosice za jeden den vzdělávání je 200,-Kč. Účastníci s registračním číslem chovatele ve věku do 15-ti roků mají účast zdarma.

Změna programu hlavně s ohledem na probíhající epidemiologickou situaci není vyloučena.


I