Plán činnosti
okresní organizace ČSV Brno-venkov 

PLÁN PRÁCE OKRESNÍHO VÝBORU ČSV BRNO - VENKOV

NA ROK 2019

Termíny akcí OV:

5. února v 16,30 hod. zasedání OV středisko Rosice

8.února ve 13,00 hod. Seminář ke krajským dotacím,- JM KÚ - více viz Aktuality

9. dubna v 16,30 zasedání OV středisko Rosice

11. června v 16,30 zasedání OV středisko Rosice

5. listopadu v 16,30 zasedání OV středisko Rosice

26. listopadu v 16,30 OV středisko Rosice porada s předsedy a funkcionáři ZO.

Objednávky a výdej léčiv

Vzhledem k opakujícím se problémům s termíny dodávek z VÚVČ žádáme všechny ZO, aby provedly objednávky léčiv pro rok 2019:

Pro jarní ošetření - varidol, pásky, do 15. 2. 2019

Pro letní ošetření - formidol, gabon do 30.3. 2019
Pro podzimní oš. - varidol, pásky, M1 do 15. 6. 2019

Další termíny:

- do 5. května 2019 - ZO pošlou OV podepsané seznamy včelařů, kteří prováděli aerosolové ošetření koncem roku 2018;

- 26. listopadu 2019 - ZO odevzdají OV na poradě vyplněné statistické výkazy a vyúčtování dotací (není třeba posílat jednotlivě předem)

- veškeré požadavky ZO na projednání v OV (návrhy odměn, finanční výpomoci atd) musí být podány nejpozději týden před termínem nejbližší schůze OV