Plán činnosti
okresní organizace ČSV Brno-venkov 

PLÁN PRÁCE OKRESNÍHO VÝBORU ČSV BRNO - VENKOV

NA ROK 2018

Termíny akcí OV:

6. února v 16,30 hod. zasedání OV středisko Rosice

února ve 13,00 hod. Seminář ke krajským dotacím, přednáška - JM KÚ

3. dubna v 16,30 zasedání OV středisko Rosice

5. června v 16,30 zasedání OV středisko Rosice

6. listopadu v 16,30 zasedání OV středisko Rosice

27. listopadu v 16,30 OV středisko Rosice porada s předsedy a funkcionáři ZO.

Objednávky a výdej léčiv

Vzhledem k opakujícím se problémům s termíny dodávek z VÚVČ žádáme všechny ZO, aby provedly objednávky léčiv pro rok 2018:

Vzhledem k opakujícím se problémům s termíny dodávek z VÚVČ žádáme všechny ZO, aby provedly objednávky léčiv pro rok 2017:


Pro jarní ošetření - varidol, pásky, do 15. 2. 2018
Pro letní ošetření - formidol, gabon do 30.3. 2018
Pro podzimní oš. - varidol, pásky, M1 do 15. 6. 2018

Další termíny:

- do 5. května 2018 - ZO pošlou OV podepsané seznamy včelařů, kteří prováděli aerosolové ošetření koncem roku 2017;

- 27. listopadu 2018 - ZO odevzdají OV na poradě vyplněné statistické výkazy a vyúčtování dotací (není třeba posílat jednotlivě předem)

- veškeré požadavky ZO na projednání v OV (návrhy odměn, finanční výpomoci atd) musí být podány nejpozději týden před termínem nejbližší schůze OV