Okresní organizace ČSV Brno-venkov
Chov včel, je naše potěšení - za podpory MZe, Jm KÚ a MÚ Rosice

Okresní organizace (dále OO) je tvořena členy Českého svazu včelařů z.s. (dále ČSV),      demokraticky volenými zástupci zpravidla na výročních schůzích Základních organizací ČSV z.s. IČO 66545315 . Sídlo ROSICE, Zbýšovská 1029 č.ú.  262665010/0300

Členové výboru OO:

Mgr. Josef Benda předseda OO Brno-venkov, člen RV ČSV z.s.

Ing. Josef Janoušek, místopředseda OO Brno-venkov

Ing. Pavel Řehořka ,   jednatel OO Brno-venkov

Miroslav Dvořáček, účetní OO Brno-venkov

Ing. Hynek Fryštenský, referent pro tlumení včelích nákaz OO Brno-venkov

MVDr. Bohumil Pantůček, člen OO Brno-venkov

Jaromír Sova, člen OO Brno-venkov

Ing. Jana Čechová, člen OO Brno-venkov


Členové okresní kontrolní komise:

Oldřich Londýn, předseda OKK Brno-venkov

Fischer Pavel, člen OKK Brno-venkov

Ing. Ladislav Smejkal, člen OKK Brno-venkov

Ing. Jan Šujan, člen OKK Brno-venkov

VEB

https://oo-csv-brno-venkov95.webnode.cz/

Mapa okresu:

https://mesta.obce.cz/vyhledat2.asp?okres=3703