Okresní organizace ČSV Brno-venkov
Chov včel, je naše potěšení - za podpory MZe, Jm KÚ a MÚ Rosice

Okresní organizace (dále OO) je tvořena členy Českého svazu včelařů z.s. (dále ČSV),      demokraticky volenými zástupci zpravidla na výročních schůzích Základních organizací ČSV z.s. IČO 66545315. Sídlo ROSICE, Zbýšovská 1029

Členové výboru OO:

Mgr. Josef Benda předseda OO Brno-venkov, člen RV ČSV z.s.

Ing. Josef Janoušek, místopředseda OO Brno-venkov

Ing. Pavel Řehořka ,   jednatel OO Brno-venkov

Miroslav Dvořáček, účetní OO Brno-venkov

Ing. Hynek Fryštenský, referent pro tlumení včelích nákaz OO Brno-venkov

MVDr. Bohumil Pantůček, člen OO Brno-venkov

Jaromír Sova, člen OO Brno-venkov

Ing. Jana Čechová, člen OO Brno-venkov


Členové okresní kontrolní komise:

Oldřich Londýn, předseda OKK Brno-venkov

Fischer Pavel, člen OKK Brno-venkov

Ing. Ladislav Smejkal, člen OKK Brno-venkov

Ing. Jan Šujan, člen OKK Brno-venkov

VEB

https://oo-csv-brno-venkov95.webnode.cz/

Mapa okresu:

https://mesta.obce.cz/vyhledat2.asp?okres=3703